C# – ‘ref’ ve ‘out’ Arasındaki Farklar

C#’da ref ve out anahtar kelimeleri, değer türleri üzerinde çalışırken değişkenlerin referansını geçmek için kullanılan önemli araçlardır. Ancak bu iki anahtar kelimenin kullanımı ve davranışı arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Bu makalede, ref ve out anahtar kelimelerinin farklarını ve nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

1. ref ve out Anahtar Kelimelerinin Temel Kullanımı

1.1. ref Anahtar Kelimesi

ref anahtar kelimesi, bir değer türünün referansını alarak işlem yapmak için kullanılır. Bu, değişkenin bellekteki yerinin geçirilmesi anlamına gelir. ref parametresi yöntem içerisinde yeni bir değer atanabilir ve bu yeni değer, metot dışındaki değişkeni etkiler.

void ModifyValue(ref int number)
{
  number += 10;
}

int value = 5;
ModifyValue(ref value);
// value şimdi 15 olacak

1.2. out Anahtar Kelimesi

out anahtar kelimesi, bir metotun birden fazla değeri döndürmesine izin verir. out parametreleri, metot içerisinde atanmalıdır ve metot dışındaki değişkenler üzerinde etkili olur.

bool TryParseInt(string input, out int result)
{
  result = 0;
  if (int.TryParse(input, out int parsedValue))
  {
    result = parsedValue;
    return true;
  }
  return false;
}

string userInput = "42";
if (TryParseInt(userInput, out int parsedNumber))
{
  Console.WriteLine($"Parsed value: {parsedNumber}");
}

2. ref ve out Anahtar Kelimelerinin Farkları

2.1. İnitilalizasyon

 • ref: ref parametreleri metot çağrısı yapılırken mutlaka değer atanmış olmalıdır.
 • out: out parametreleri metot içerisinde atanmalıdır ancak metot çağrısı yapılırken atanmış olması gerekmez.

2.2. Giriş Değerleri

 • ref: ref parametresi, metot içerisinde yeniden atanarak orijinal değişkenin değeri değiştirilebilir.
 • out: out parametresi, metot içerisinde yeniden atanarak orijinal değişkenin değeri değiştirilebilir.

2.3. Çıkış Değerleri

 • ref: ref parametresi, metot içerisindeki değer değişiklikleri, metot dışındaki değişkeni etkiler.
 • out: out parametresi, metot içerisindeki değer değişiklikleri, metot dışındaki değişkeni etkiler.

2.4. Metot İçerisinde Atama

 • ref: ref parametresi, metot içerisinde yeni bir değer atanarak orijinal değişkeni değiştirebilir.
 • out: out parametresi, metot içerisinde yeni bir değer atanarak orijinal değişkeni değiştirebilir.

2.5. Metot İçerisinde İnitilalizasyon

 • ref: ref parametresi metot içerisinde atanmadan kullanılamaz.
 • out: out parametresi metot içerisinde atanmadan kullanılamaz.

3. Hangi Durumda Hangisini Kullanmalı?

 • ref: Değer türlerinin referansını geçerek değişiklik yapmak istediğinizde kullanılır.
 • out: Metotun birden fazla değer döndürmesi gerektiğinde veya işlem sonucunu döndürmek istediğinizde kullanılır.

4. Sonuç

C#’daki ref ve out anahtar kelimeleri, değer türleri üzerinde çalışırken değişkenlerin referansını geçmek için kullanılır. ref anahtar kelimesi, değişkenlerin referansını alarak işlem yaparken, out anahtar kelimesi metotların birden fazla değeri döndürmesine izin verir. Her iki anahtar kelimenin kullanımı ve davranışı arasında önemli farklar bulunmaktadır ve bu farklar, uygun senaryolarda doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur.

Bu makalede, C#’daki ref ve out anahtar kelimelerinin farklarını anlattık ve her birinin nasıl kullanıldığını açıkladık. Doğru anahtar kelimeyi seçerek, kodunuzu daha anlaşılır, esnek ve etkili hale getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir