C# – Veritabanı İşlem Örnekleri

Birçok uygulama, verileri tutmak, yönetmek ve işlemek için veritabanlarına ihtiyaç duyar. Veritabanları, verileri organize etmek, depolamak ve erişimini sağlamak için kullanılan yapısal ve ilişkisel bir araçtır. C# dilinde veritabanı işlemleri gerçekleştirmek için .NET Framework tarafından sağlanan veritabanı sağlayıcılarını kullanabiliriz. Bu sağlayıcılar, farklı veritabanı sistemleriyle etkileşim kurmamızı sağlar ve veritabanı işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmemizi sağlar.

C# dilinde veritabanı işlemleri gerçekleştirmek için en yaygın olarak kullanılan veritabanı sağlayıcılarından bazıları System.Data.SqlClient (SQL Server) ve System.Data.OleDb (diğer veritabanı sistemleri) sağlayıcılarıdır. Bu sağlayıcılar, veritabanı sunucusuna bağlanma, sorguları çalıştırma, veri okuma ve yazma gibi temel veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan sınıfları ve metotları içerir.

Bu metinde, C# dilinde veritabanı bağlantısı kurma, sorguları çalıştırma, veri okuma ve yazma işlemlerini adım adım açıklayacağız. Örneklerimizi SQL Server veritabanı üzerinde gerçekleştireceğiz. Ancak, aynı prensipleri diğer veritabanı sistemleriyle de kullanabilirsiniz. Her adımda size örnekler sunarak konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağız.

Veritabanı işlemleri, uygulamalarınızda verileri yönetmek ve işlemek için temel bir yetenektir. C# dilini kullanarak veritabanlarına bağlanmak ve veri okuma, yazma ve sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirmek, güçlü ve etkili uygulamalar geliştirmenizi sağlar. Şimdi, C# dilinde veritabanı işlemlerini adım adım incelemeye başlayalım.

 1. Giriş C# dilinde veritabanı işlemleri gerçekleştirmek için System.Data.SqlClient ve System.Data.OleDb gibi .NET Framework tarafından sağlanan veritabanı sağlayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu sağlayıcılar, SQL Server, MySQL, Oracle ve Access gibi çeşitli veritabanı sistemleriyle etkileşim kurmanıza olanak tanır. Bu rehberde, örneklerimizi SQL Server veritabanı üzerinde gerçekleştireceğiz.
 2. Veritabanı Bağlantısı Kurma C# dilinde veritabanı işlemlerine başlamadan önce, bir veritabanı sunucusuna bağlanmanız gerekmektedir. Bunun için SqlConnection sınıfını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:
using System.Data.SqlClient;

// Veritabanı bağlantı dizesi
string connectionString = "Data Source=serverName;Initial Catalog=databaseName;User ID=username;Password=password";

// SqlConnection nesnesini oluşturma
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
  // Veritabanına bağlanma
  connection.Open();

  // Bağlantı işlemleri burada gerçekleştirilebilir

  // Veritabanı bağlantısını kapatma
  connection.Close();
}

Yukarıdaki örnekte, SqlConnection sınıfı kullanılarak bir bağlantı nesnesi oluşturulur. Ardından Open() metoduyla veritabanına bağlanılır ve işlemler gerçekleştirilir. Bağlantıyı kapatmak için Close() metodu kullanılır.

 1. Sorguları Çalıştırma Veritabanı işlemlerinde sorguları çalıştırmak için SqlCommand sınıfını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:
using System.Data.SqlClient;

// Veritabanı bağlantı dizesi
string connectionString = "Data Source=serverName;Initial Catalog=databaseName;User ID=username;Password=password";

// SqlConnection nesnesini oluşturma
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
  // Veritabanına bağlanma
  connection.Open();

  // Sorgu metni
  string query = "SELECT * FROM Customers";

  // SqlCommand nesnesini oluşturma
  using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection))
  {
    // Sorguyu çalıştırma ve sonuçları alıp işleme
    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
    {
      while (reader.Read())
      {
        // Veri okuma işlemleri burada gerçekleştirilebilir
      }
    }
  }

  // Veritabanı bağlantısını kapatma
  connection.Close();
}

Yukarıdaki örnekte, SqlCommand sınıfı kullanılarak bir komut nesnesi oluşturulur ve sorgu metni SELECT * FROM Customers olarak belirlenir. Sorgu ExecuteReader() metoduyla çalıştırılır ve sonuçlar SqlDataReader üzerinden okunur.

 1. Veri Okuma SqlDataReader nesnesini kullanarak veritabanından okunan verileri işleyebilirsiniz. İşte örnek bir veri okuma işlemi:
using System.Data.SqlClient;

// Veritabanı bağlantı dizesi
string connectionString = "Data Source=serverName;Initial Catalog=databaseName;User ID=username;Password=password";

// SqlConnection nesnesini oluşturma
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
  // Veritabanına bağlanma
  connection.Open();

  // Sorgu metni
  string query = "SELECT * FROM Customers";

  // SqlCommand nesnesini oluşturma
  using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection))
  {
    // Sorguyu çalıştırma ve sonuçları alıp işleme
    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
    {
      while (reader.Read())
      {
        // Veri okuma işlemleri burada gerçekleştirilebilir
        int customerId = reader.GetInt32(0);
        string customerName = reader.GetString(1);
        string customerEmail = reader.GetString(2);
        // ...
      }
    }
  }

  // Veritabanı bağlantısını kapatma
  connection.Close();
}

Yukarıdaki örnekte, SqlDataReader nesnesi üzerinden GetInt32() ve GetString() gibi metotlar kullanılarak veriler okunur.

 1. Veri Yazma Veritabanına veri eklemek, güncellemek veya silmek için SqlCommand nesnesinin ExecuteNonQuery() metodu kullanılır. İşte bir örnek:
using System.Data.SqlClient;

// Veritabanı bağlantı dizesi
string connectionString = "Data Source=serverName;Initial Catalog=databaseName;User ID=username;Password=password";

// SqlConnection nesnesini oluşturma
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
  // Veritabanına bağlanma
  connection.Open();

  // Sorgu metni
  string query = "INSERT INTO Customers (Name, Email) VALUES ('John Doe', '[email protected]')";

  // SqlCommand nesnesini oluşturma
  using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection))
  {
    // Sorguyu çalıştırma (veri ekleme)
    int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();
  }

  // Veritabanı bağlantısını kapatma
  connection.Close();
}

Yukarıdaki örnekte, SqlCommand nesnesi kullanılarak INSERT INTO Customers sorgusu çalıştırılır ve ExecuteNonQuery() metoduyla etkilenen satır sayısı alınır.

Bu rehberde C# dilinde veritabanı bağlantısı kurma, sorguları çalıştırma, veri okuma ve yazma işlemlerini anlattım. Bu örneklerle başlayarak veritabanı işlemlerini daha karmaşık senaryolara uygulayabilir ve C# dilinde veritabanı ile etkileşim kurabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir