C# – Veritabanı İşlemleri Rehberi

Merhaba! Bu rehberde, C# programlama dilini kullanarak veritabanı bağlantısı kurma, sorguları çalıştırma, veri okuma ve yazma işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Veritabanı işlemleri, birçok uygulamanın temel bir parçasıdır ve C# dilinde bu işlemleri gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Şimdi, adım adım ilerleyerek veritabanı işlemlerini nasıl yapacağımıza bakalım.

 1. Veritabanı Bağlantısı Kurma

Veritabanı işlemlerine başlamadan önce, bir veritabanıyla bağlantı kurmamız gerekmektedir. C# dilinde veritabanı bağlantısı için genellikle ADO.NET kullanılır. Aşağıda, SQL Server veritabanı örneği için bir bağlantı kurma işlemi gösterilmiştir:

string connectionString = "Data Source=servername;Initial Catalog=databasename;User ID=username;Password=password";
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
connection.Open();

Yukarıdaki örnekte, SqlConnection sınıfı kullanılarak bir SQL Server veritabanına bağlantı oluşturulur. Bağlantı dizesi (connectionString), sunucu adı (servername), veritabanı adı (databasename), kullanıcı adı (username) ve şifre (password) bilgilerini içerir. Bağlantı, Open() metoduyla açılır.

 1. Sorgu Çalıştırma

Veritabanı bağlantısını kurduktan sonra, sorguları çalıştırmak için SqlCommand sınıfını kullanırız. İşte bir sorgu çalıştırma örneği:

string query = "SELECT * FROM Customers";
SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

Yukarıdaki örnekte, SqlCommand sınıfı kullanılarak bir SQL sorgusu oluşturulur. Sorgu (query), SqlCommand‘a ve bağlantıya (connection) parametre olarak verilir. ExecuteReader() metodu, sorguyu çalıştırır ve sonuçları SqlDataReader nesnesi olarak döndürür.

 1. Veri Okuma

Sorgu sonucunu elde ettikten sonra, verileri okuyabiliriz. SqlDataReader sınıfı, sorgu sonuçlarını adım adım okumak için kullanılır. İşte bir örnek:

while (reader.Read())
{
  string firstName = reader["FirstName"].ToString();
  string lastName = reader["LastName"].ToString();
  Console.WriteLine("Ad: " + firstName + ", Soyad: " + lastName);
}

Yukarıdaki örnekte, Read() metoduyla sorgu sonuçlarının her bir satırı okunur. reader nesnesi üzerinden sütunlara (FirstName ve LastName) erişilir ve veriler ToString() metoduyla string olarak alınır. Sonuçlar, istediğimiz şekilde kullanılabilir, örneğin konsola yazdırılabilir.

 1. Veri Yazma

Veritabanına veri eklemek veya güncellemek için SqlCommand sınıfını kullanabiliriz. İşte bir örnek:

string insertQuery = "INSERT INTO Customers (FirstName, LastName) VALUES ('Erhan', 'GUVEN')";
SqlCommand insertCommand = new SqlCommand(insertQuery, connection);
int rowsAffected = insertCommand.ExecuteNonQuery();

Yukarıdaki örnekte, INSERT sorgusu kullanılarak yeni bir müşteri eklenir. ExecuteNonQuery() metodu, sorguyu çalıştırır ve etkilenen satır sayısını döndürür. Bu sayede, sorgunun başarıyla çalıştığını ve verilerin veritabanına eklendiğini kontrol edebiliriz.

 1. Veritabanı Bağlantısını Kapatma

Veritabanı işlemlerini tamamladıktan sonra, veritabanı bağlantısını kapatmamız önemlidir. Bu, kaynakların serbest bırakılmasını sağlar. İşte bir örnek:

connection.Close();

Yukarıdaki örnekte, Close() metodu kullanılarak veritabanı bağlantısı kapatılır. Bu şekilde, bellek sızıntılarını önlemiş oluruz.

C# ile veritabanı işlemleri gerçekleştirmek için bu adımları izleyebilirsiniz. Veritabanı bağlantısı kurma, sorgu çalıştırma, veri okuma ve yazma işlemleri ile veritabanıyla etkileşime geçebilirsiniz. Unutmayın, veritabanı işlemleri güvenlik açısından da önemlidir, bu yüzden parametrik sorgular kullanarak SQL enjeksiyon saldırılarına karşı korunmalısınız.

Umarım bu rehber, C# dilinde veritabanı işlemleri konusunda size yardımcı olur. Başarılar dilerim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir